Make your own free website on Tripod.com
 

                                                   

Contoh kerajaan : Funan dan Angkor

Ciri kegiatan: pertanian sara diri
Ciri kegiatan: mengumpul hasil hutan
 


Ciri kegiatan pertanian sara diri:
 • Asas ekonomi penduduk
 • Hasil pertanian penuhi keperluan asas
 • Hasil lebihan pertanian diperdagangkan dalam sistem barter dan kadangkala menggunakan wang
 • Tanaman utama : padi - sawah atau bukit
 • kawasan bertumpu di dataran subur atau di delta sungai

Ciri kegiatan mengumpul hasil hutan:

 • Hasil hutan diperdagangkan guna mata wang atau sistem tukar barang
 • Jenis hasil: kayu kayan, kayu gaharu, getah perca, rotan dan damar
 • Peringkat awal pengutipan oleh orang asli dan dijual kepada orang tengah
 • Orang tengah ialah golongan yang tinggal di pinggir hutan dan diagihkan pula kepada orang lain

 


 

 

Kerajaan Funan
 • Wujud di kawasan pergunungan.
 • Hasil hutan hasil utama pendapatan.
 • Subur di kawasan Lembah Mekong dan pertanian dijalankan dengan giat.
 • Tanah jenis lanar untuk padi.
 • Ada bantuan pengairan untuk padi ditanam   2 kali setahun
 • Tanaman lain: tebu dan kapas
   
  Kerajaan Angkor
 • Ibu negeri Khmer terletak berhampiran
 • Tasik Tonle Sap.
 • Kegiatan pertanian meluas dengan pembinaan empangan semasa zaman pemerintahan Yasovarman 1.
 • Tanah lanar subur.
 • Pertanian secara tradisional tetapi meluas.
   


 
                                                                 

                                                             

                                                                

Kembali ke HOME : BACK